חוזים

חוזה הינו ביטוי להסכמת צדדים להתקשרות ולכן באופן טבעי חוזה נחתם בעת שבו הצדדים מסכימים בניהם והסכמות הצדדים מקבלות ביטוי בסעיפי החוזה.

יחד עם זאת , פניה לסעיפי החוזה ולפרשנות הסעיפים תעשה, לרוב, בעת בו הצדדים אינם מסכימים.

מכאן שיש לתת חשיבות רבה לניסוח, לתוקף ולמשמעות החוזה בטרם חתימתו.

בדין הישראלי מיוחסת חשיבות רבה לעניין תום הלב החל על הצדדים בחתימת החוזה , במשא ומתן שלפניו ובשלבים שלאחר חתימת החוזה הנחוצים לביצועו.

כיום חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970 הינם החוקים העיקריים בחקיקה הישראלית בעניין זה אולם קיימים חוקים נוספים כגון; חוק המכר, חוק החוזים האחידים, חוק השכירות והשאילה, חוק חוזה קבלנים ועוד.

עורך דין המייצג לקוח לקראת חתימה על חוזה חייב להיות בקיא בכל סעיף בחוזה, להבין לשם מה הוא נכתב, מה תוקפו, מהי משמעותו והדבר החשוב ביותר מהי רמת הניסוח הנכונה ביותר שתטיב עם הצד אותו הוא מייצג.

משרדי עוסק בתחום החוזים בעריכת חוזים, ניסוח קפדני של סעיפים, הערות לחוזה קיים, בחינת המצב המשפטי נשוא החוזה ועוד.

בין החוזים ניתן למצוא:

  • חוזי מכר
  • חוזי שכירות
  • חוזי שותפות
  • חוזי עבודה
  • חוזי קבלן
  • חוזי מסחר
  • חוזי ממון

כל האמור לעיל הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי. כל הסתמכות על הכתוב הינה באחריות ובידיעת המסתמך בלבד. לשם יעוץ משפטי מומלץ ליצור קשר עם המשרד.