מאמרים

"לא מכרתי בארבע שנים האחרונות דירה לכן אני רשאי למכור דירה" הינו משפט שגוי מבחינה משפטית.

ראשית יודגש כי ניתן למכור דירה תמיד !

השאלה המתבקשת היא האם מכירת הדירה תמוסה או לחילופין ייהנה המוכר מפטור מס שבח בגין מכירת הדירה.

גם אם המוכר עומד בכל התנאים המקדימים לקבלת פטור המצויים בחוק מיסוי מקרקעין עדין הוראת השעה משנת 2011 והתיקון לחוק מיסוי מקרקעין הביאו עמם בשורה אחרת ששינתה את כללי המשחק עבור מוכרי דירות.

על פי הוראת השעה אדם המחזיק בבעלותו מספר דירות יוכל, עקרונית, למכור שתי דירות נוספות בפטור ממס שבח וזאת עד לסוף שנת 2012 אולם, מיום 1.1.2013 מניין השנים שיצטרך מוכר לחכות בין מכירה למכירה על מנת לקבל פטור יעמוד על

שמונה שנים !

מעבר לעבודה כי תקופת צינון כה ארוכה תקפיא מכירות רבות בשוק הנדל"ן, האבסורד בתיקון לחוק הינו עבור אותם מוכרים שמכרו דירה בפטור לפני קיומם של הוראת השעה והתיקון לחוק, למשל בשלהי שנת 2009 והסתמכו על כך שיוכלו למכור שוב בפטור בשלהי שנת 2013.

אותם מוכרים יאלצו לחכות עד לסוף שנת 2017 לצורך מכירת דירה בפטור ממס שבח.

יהיה מעניין להמתין ולראות כיצד יבחן בית המשפט את סוגיות מורכבות אלו מול תכליתו של החוק.

לסיכום, ככל ששנת 2013 מתקרבת, יש לבצע תכנון לגיטימי למכירת דירות בהווה ובעתיד שכן, קיפאון של שמונה שנים במכירת דירה הינו קיפאון של ממש.

לבדיקה משפטית לגבי זכאותכם לפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה מומלץ לפנות למשרד עו"ד המתמחה בתחום.

המאמר פורסם בעיתונות בחודש אפריל 2012